Yhteistyö

 • 1. Puheenvuorot- ja keskustelut

  Demos Helsingin tutkijat käyvät vuosittain puhumassa lähes sadassa tilaisuudessa ympäri Suomen. Puheenvuorot ovat katsauksia tulevaisuuden trendeihin sekä tarjoavat viimeistä tietoa kestävien elämäntapojen tutkimuksesta ja uusista tavoista tuoda kansalaiset ja käyttäjät mukaan sunnitteluun ja päätöksentekoon. Emme jää pelkkään informaation siirtäminen passiivisille kuulijoille vaan luomme yhdessä kuulijoiden kanssa uusia tapoja nähdä ongelmat ja niiden ratkaisut.

  Esityksiämme voit katsoa Demos Helsingin Slideshare-tililtä.

  Ota yhteyttä Outi Kuittiseen, outi.kuittinen@demoshelsinki.fi, 050 326 55 82

 • 2. Yhteiskehittämisen työpajat ja leirit

  Demoshelsinkiläisten erityisosaamista on työpajojen ja leirien luotsaaminen, osallistujien innostaminen ja tuloksekkaan yhteiskehittämisen synnyttäminen. Työpajojemme ja leiriemme lähtökohta on aina yhteistyötahojen oma asiantuntemus, johon Demos Helsinki antaa omaa systeemistä ymmärrystään yhteiskunnan keskeisistä trendeistä sekä tuo tilanteisiin testatut menetelmänsä. Työpajojen tuloksena syntyy palvelukonsepteja, tulevaisuusskenaarioita, toimintamalleja ja ymmärrystä ihmisten roolista ilmiöissä. Katso, millaista työpajoissamme ja leireillämme on.

  Ota yhteyttä Outi Kuittiseen, outi.kuittinen@demoshelsinki.fi, 050 326 55 82

 • 3. Future check – uusien tulevaisuuksien etsiminen

  Demos Helsingillä on vahva osaaminen tulevaisuus- ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä. Näillä välineillä autamme kumppaneitamme ymmärtämään, mihin mahdollisiin suuntiin oma toimiala tai sen kannalta keskeinen yhteiskunnallinen teema on kulkemassa. Tuloksena on julkaisu, työpajoja tai vaikkapa visualisoituja skenaarioita. Skenaarioprosessiin kuuluu työpajoja ja kyselyitä, joiden avulla mukaan saadaan aihepiirin parhaita asiantuntijoita ja portinvartijoita. Näin synnytetään keskustelua, yhteistyötä ja toimijuutta jo ennen tutkimuksen julkaisemista.

  Ota yhteyttä Aleksi Neuvoseen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, 050 534 42 41

 • 4. Tulevaisuuskokeilut

  Usein paras tapa tutkia tulevaa on tehdä sitä. Demos Helsingillä on laaja kokemus kokeiluhankkeiden käynnistämisestä, dokumentoinnista ja analysoinnista esimerkiksi palkitusta Hoas Labistä ja Peloton-hankkeesta. Kokeilut auttavat konkretisoimaan näkemystä muutosilmiöistä ja tarjoavat tavan ottaa käyttäjät ja muut yhteistyökumppanit mukaan toivotun tulevaisuuden kehittämiseen. Kokeilujen dokumentointi ja niitä tukevat skenaariot antavat yhdessä yhteistyökumppaneille selkeän kuvan siitä, millaista tulevaisuutta ollaan luomassa.

  Ota yhteyttä Aleksi Neuvoseen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, 050 534 42 41

Demos Helsingin työn ytimessä on aina tutkimus. Sen pohjaksi kootaan ajankohtaista akateemista tutkimusta ja kokemuksia kokeiluista ympäri maailmaan. Levitämme tutkimuksen välivaiheiden tuloksia jo hyvissä ajoin ja luomme teemoista uutta keskustelua.

Nykyisissä ja menneissä projekteissamme olemme ajatelleet ja tehneet yhdessä muun muassa seuraavien organisaatioiden kanssa: