Näyttökuva 2014-3-21 kello 13.20.33

Yhteiskehittämisen työkirja

Yhteiskehittämisen työkirja on työkalu arvokkaampien sidosryhmäsuhteiden kehittämiseen. Työkirja kertoo siitä, kuinka miten yritykset voivat rakentaa uudenlaisten megatrendien muovaamille markkinoille kestäviä tuotteita ja palveluita yhteistyössä kuluttajaryhmien ja kansalaistoimijoiden kanssa. Työkirja auttaa tavoittamaan tarvitsemasi ryhmän ja syventämään yhteistyötä.

Lue lisää

Kuvankaappaus 2014-2-2 kello 11.38.12

17 tapaa luoda uusia markkinoita

Luonnonresurssit niukkenevat. Resurssikilpailu etenee seuraavien viiden vuoden aikana kuluttajamarkkinoille. Tämän tulevaisuuskatsauksen luettuasi tiedät, mille aloille ja miten muutos iskee ja mitä uusia mahdollisuuksia resurssikilpailu luo. Katsaus perustuu ennakoivaan tutkimukseen sekä käytännön liiketoiminnan kehittämistyöhön vertaishautomo Peloton Clubissa. Peloton Club on ketterä ja yhteisöllinen kasvuohjelma. Siinä yritykset luovat arvoa ratkomalla energiankäytön ongelmia. Katsauksesta löydät myös visiot siitä minkälainen on tulevaisuuden liiketoiminta, kaupunki, koti ja ruokajärjestelmä.

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-12-5 kello 19.02.53

Lähemmäs – Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen

Demos Helsingin ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyössä tekemä skenaariotyö on tutkimus lähiyhteisöjen roolista tulevaisuudessa. Hyvä elämä ja hyvinvointi eivät ole yksilöprojekteja. Naapurustot, harrastuspiirit, koulutus ja työelämä ovat yhteiskuntaamme yhteen liimaavia lähiyhteisöjä, joissa luomme itsellemme ja ympärillemme hyinvointia. Kokemus hyvinvoinnista lähiyhteisössä syntyy sosiaalisten verkostojen, toimintamahdollisuuksien, elinolojen, palvelun ja työn yhteispelistä. Raportti kuvaa elämää vuonna 2025 neljän erilaisen tulevaisuudennäkymän kautta. Raportissa kuvataan, kuinka yhteiskunnan makrotason muutokset taloudessa, työelämässä ja arvoissa vaikuttavat lähiyhteisöihin ja hyvinvointijärjestelmään. Raportti on tuotettu monialaisen järjestö- ja asiantuntijajoukon kanssa tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi- ja backcasting-menetelmiä hyödyntäen. Delfoi-kyselyjen ja haastattelujen avulla on tunnistettu […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-10-22 kello 8.15.52

Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Demos Helsinki tutustui 20 case-yritykseen ja niiden vastuullisuuskäytäntöihin. Selvisi, että osa yrityksistä hakee hyvin tietoisesti ja aktiivisesti uusia markkinoita megatrendien tuottamasta muutoksesta. Suomen taloudessa keskisuurten yritysten merkitys kasvaa jatkuvasti. Sitran tilaama tutkimus Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä keskittyi edelläkävijäyrityksiin, jotka ovat tehneet merkittäviä vastuullisuusvalintoja bisneslähtöisesti. Tavat toteuttaa vastuullisuutta vaihtelivat yritysten välillä merkittävästi. Vain osa niistä käytti suuremmille yrityksille tyypillistä vastuullisuusraportintia ja -standardeja. Meitä kiinnosti erityisesti, miten kestävän kehityksen toimista syntyy yrityksille kilpailuetua? Case-yritysten motivaatiot vastuullisuustoimien tekemiseen jakaantuvat kolmeen pääryhmään: Riskienhallintastrategia on yleensä vastaus yrityksen ulkoa tulleeseen kritiikkiin tai kritiikin uhkaan. Kustannustehokkuusstrategia syntyy […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-10-7 kello 12.12.43

Connecting sustainability and continuous innovation: Successful sustainability strategies in mid-size Finnish companies

In the article we examine the variety of strategic sustainability approaches of mid-size companies in Finland. The data consists of firm-level interviews with 20 companies. The companies that we look at are the ones that could be called forerunners – they are companies eager to grow and to make profit – while implementing a sustainable business strategy. The incentives for incorporating sustainability into core processes and strategy vary depending on the size of the organization. Large companies are often at the center of public attention, partly due to their greater […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-10-7 kello 12.00.52

From Global Champions to Local Loops: Sustainable Lifestyles in Europe 2050

Recent years have witnessed the growing number of more sustainable products, services and experimental social innovation initiatives. This signals that sustainable consumption and lifestyles may be achievable for a greater number of people than ever in post-industrial societies. However, a lot of imagination is needed to understand how the shift from the current overconsumption can be turned into sustainable lifestyles for all. On the one hand, we need a deeper understanding on how to scale up current promising practices. On the other hand, we need to know how far these […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-10-7 kello 11.22.21

Gatekeepers of Sustainable Innovation

Green economy is widely recognized as one of an essential drivers shaping businesses and innovation strategies in the coming years. However, only in very few consumer sector companies sustainability and innovation are interlinked in responsibilities of professionals: sustainability issues are often still too remote or marginal to be a key innovation driver for people working with innovation management. Here we aim at depicting alternative strategic approaches for bridging this gap and engaging different groups of professionals in seeing sustainability as a driver for innovation. The results of this paper and […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-8-9 kello 10.35.19

Ryhmien voima

Uusin käyttäytymismuutostutkimus osoittaa, että arkisilla ryhmillä on meihin valtava vaikutus – etenkin silloin kun pitäisi rikkoa omia rutiineja esimerkiksi kuluttajana. Samaan aikaan suomalainen järjestökenttä rakentuu entistä enemmän elämäntapojen ympärille. Tämä selvitys kertoo millainen tuo kenttä on, millaisia toimijoita yhdistysten sisältä löytyy – ja mitä se tarkoittaa yhteistyötä pohtivan yrityksen kannalta? Kiinnostavaa on erityisesti ryhmien avulla syntyvien uusien kestävien elämäntapojen ja markkinoiden levittäminen. Kestävät elämäntavat tarjoavat mahdollisuuden luoda yhteistä arvoa [shared value], jossa sekä yritys että yhteiskunta hyötyvät liiketoiminnasta. Tehokas väylä yhteiseen arvoon onkin yhteistyö yhteisöjen kanssa. Yritysten luoma arvo syntyy yhä […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2014-6-27 kello 20.17.20

Gatekeepers of Sustainable Innovation

Sustainability raising from the drivers of climate change, resource and energy scarcity is often seen as a source new kind of growth and therefore innovation. However, there seems to be a lack of cases of new business creation especially in services. We present here the gatekeeper model based on the idea that some professions have special potential in bringing about behaviour change that accelerates the shift towards sustainable business practices. Gatekeeper model has been tried out in a series of innovation workshops that bring together professionals from often neglected service sectors. We have focused especially on business related to consumer based greenhouse gas emissions, such as homes, transportation and food. This paper sheds light in the professions own estimates on how much they can impact consumers’ lifestyles. Our hypothesis is that by naming and entitling gatekeepers one unfolds new resources for innovation.

This paper was presented at The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013.

Authors: Mokka, Roope; Neuvonen, Aleksi; Korhonen, Satu; Pasanen, Sanna.

Lue lisää

Piilotettu osaaminen

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Tutkimuksessa selvisi, että Suomeen on syntymässä uusi kansainvälisten osaajien ryhmä, utelias luokka. Heissä yhdistyvät ongelmanratkaisukyky ja kiinnostus tulevaisuuden suuria kysymyksiä kohtaan.

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-28 kello 22.55.26

Koulu-käsikirja

Ajattele, miten ihmeellistä oppiminen on. Ilman sitä emme osaisi mitään. Emme pääsisi sängystä ylös, eivätkä kansantaloudet pyörisi. Silti oppimisen siirtämiseen ei ole peliä, joka olisi yleispätevä, helppo ja hauska. Nyt on. Koulun oppiaineena voi olla mitä tahansa: hauen perkaamista, ideointia, kansalaisvaikuttamista, liiketoimintasuunnitelman tekemistä, venäjän kielen alkeita tai itkemistä tahdon voimalla. Toisilta oppimisen ympärille järjestimme Koulu-nimisen tapahtuman elokuussa 2012 Lapinlahden entisessä mieleisairaalassa Helsingissä. Yhden päivän aikana siellä opetti 200 opettajaa 700 oppilasta sadoilla eri oppitunneilla. Tunnelma oli hurmioitunut. Koulu syntyi. Tämän käsikirjan avulla kuka tahansa voi järjestää Koulun.

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-19 kello 19.21.29

iFuture – The diversity of sustainable lifestyles

The law of supply and demand has not applied to the scarcity of natural resources and increased consumer prices. Consequently, the material nature of our lives has blurred. Stuff seems to appear and disappear from our lives as if they were immaterial. Now this is changing rapidly. iFuture – The diversity of sustainable lifestyles is European-wide consumer study into future lifestyles. We profiled 80 participants according to their material footprints. For each profile we created a set of social and commercial innovations to free them from their most material-intensive everyday practices. […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-19 kello 17.49.05

From Local Loops to Global Champions: Scenarios for Sustainable Lifestyles 2050

The fact that European lifestyles are not sustainable in the long term is hardly a surprise for anyone. However, there has been a total gap in through research into what kind of social structures and lifestyles can be disruptively more sustainable. In this scenario-report we present extensive and in-depth research on sustainable lifestyles into year 2050. The scenario’s are based on the two significant uncertainties. Future technology is either ”pandemic” or ”endemic”. Additionally future society’s governing principle is either humancentric or meritocratic. From these different viewpoints we have created four alternative scenarios […]

Lue lisää

DRT_iso

Muotoiltu huominen

Tekijät: Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Juha Leppänen, Maria Ritola, Anna Vanninen, Simo Vassinen, Päivi Bergroth, Kristian Keinänen, Ari Känkänen, Hannu Kähönen, Saara Rautio, Kirsi Väkiparta Kesäkuussa 2012 Valtion muotoilutoimikunta ja ajatushautomo Demos Helsinki kokosivat 120 pohjoismaista muotoilun asiantuntijaa piirtämään päiväksi kuvaa muotoilun suunnasta. Tapahtuman tulokset koottiin Muotoiltu huominen – suomalaisen muotoilun tulevaisuus ja kansainvälistyminen -julkaisuun. Muotoilun rohkea tulevaisuuslupaus, julkiset palvelut ja organisaatiot uusien ratkaisujen kokeiluympäristönä, kokeileva projektirahoitus ja uusi ajattelu paikoista ja rajoista ovat raportin esittelemät neljä sysäystä vaikuttavampaan muotoiluun ja parempaan tulevaisuuteen. Julkaisu sisältää konkreettisia toimintaehdotuksia muotoilun ja muun […]

Lue lisää

HOASlab

Puhuvat seinät – ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen – HOAS Laboratorio

Tekijät: Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Tuuli Kaskinen, Juha Leppänen, Satu Kivipuro, Pirjo Kotajärvi, Anna Lassus, Liina Länsiluoto, Jari Nupponen, Mika Oksanen, Jaana Rapo, Heikki Valkjärvi, Saara Widenäs HOASin ja ajatushautomo Demos Helsingin puolitoistavuotisessa design-projektissa kehitettiin opiskelija-asumisen yhteisöllisyyttä ja haettiin keinoja vähentää asumisen energiankulutusta. Demos Helsinki muokkasi Hoas-laboratorion vuosien 2010–2012 kokeiluista kaksitoista toimintaehdotusta. Viisaan asumisen järjestelmä seisoo neljällä jalalla: toiminta, talot, viestit sekä tieto.

Lue lisää

Liikkumismanifesti-1

10 teesiä ja 100 lupausta – Manifesti lasten ja nuorten liikkumisesta

Tekijät: Olli Alanen, Sini Hirvonen, Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Maria Ritola, Simo Vassinen Toimittanut: Riku Siivonen Graafinen suunnittelu: Kirmo Kivelä 10 teesiä ja 100 lupausta kertoo mitkä ovat oikeat kysymykset kun mietitään lasten ja nuorten liikkumista ja urheilua seuraavan vuosikymmenen aikana. Fyysisen aktiivisuuden vähentyminen on yksi aikamme suurista haasteista. Sen ratkaisuun tarvitaan valtava joukko portinavaajia: toimijoita, jotka voivat tarjota omat konstinsa tarttua yhteiseen ongelmaan. Kuinka lähiympäristö muutetaan liikuttavaksi? Kuinka tietokonepelit saavat hien pintaan? Kuinka seurat, koulut, päiväkodit ja kilpailut muuttuvat käyttäjälähtöisiksi? Näistä on liikkuvat […]

Lue lisää

ParempiDiili_1-2010-1

Parempi diili – Yhteiskunnallisen yrittäjän riemulaulu

Kirjoittajat: Anne Bland, Antti Hautamäki, Matias Helinko, Markku Jussila, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Maija Lassila, Martti Malmivirta, Noora Marttila, Roope Mokka, Simo Vassinen, Kaisa Viitanen Valokuvat: Matias Helinko, Jussi Puikkonen, Marek Sabogal (Viewmasters), Perttu Saksa (Viewmasters), Simo Vassinen Kuvitukset: Rami Niemi, William Koski, Vänskap AD: Pekka Toivonen (Kasino Creative Studio) Paremmassa diilissä kuvataan, kuinka hyveellisestä ongelman ratkaisusta on nopeasti tullut markkinaetu. Se auttaa parhaiden asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja fanien hankkimisessa. Aikakauslehden muotoon tuotettu puheenvuoro nostaa esille ihmisiä, jotka tuottavat yhteiskunnallista hyvää yrittämisen keinoin. Julkaisu on osa Demos Helsingin ja liikkeenjohdon […]

Lue lisää

sauna2010_7xdemokratia-1

Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010

Tekijät: Olli Alanen, Karina Jutila (e2), Leena Koivisto (e2), Tommi Laitio, Aleksi Neuvonen, Mikko Rissanen, Tuula Tuomi, Simo Vassinen. Kansalaisyhteiskunnan tuotekehitykseen paneutui 30.-31.8.2010 Tuusulan Gustavelundissa järjestetyssä Saunassa viisikymmentä päättäjää, tutkijaa ja tekijää yhteiskunnan eri sektoreilta. Vastauksena ihmisten poliittisten tarpeiden muutokseen kurssilla kehitettiin yhdessä useita tulevaisuuden osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksiä parantavia toimenpiteitä. Raportti esittelee näistä toimenpiteistä seitsemän. Nämä toimenpiteet eivät yksin vastaa kaikkiin käsillä oleviin politiikan ja demokratian ongelmiin. Eri näkökulmista ne kaikki kuitenkin kuvaavat sitä kansalaisuuden muutosta, johon meidän on yhteiskuntana pakko vastata. Sauna 2010 –kurssin pääyhteistyökumppaneita olivat oikeusministeriön demokratia- […]

Lue lisää

Metropolin_hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi

Tekijät: Olli Alanen, Antti Hautamäki, Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Kaisa Oksanen, Satu Onnela, Mikko Rissanen, Simo Vassinen, Ville Viljanen Graafinen suunnittelu: Suunnittelutoimisto BOTH Helsingin seudulla on ainutkertainen mahdollisuus sitkeään vaurauteen. Alueen vahvuus on osaamiseen laajuus. Metropolin kestävä menestys voi syntyä vain ihmisistä. Heidän kanssaan alue voi rakentaa kestävää hyvinvointia. Se tarkoittaa, että asetamme ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisen etusijalle niin julkisella sektorilla, yrityksissä kuin yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa. Se onnistuu, jos metropolin ihmisten kaikenlainen osaaminen ja into saadaan suunnattua aikamme häijyimpiin ongelmiin. Tämä on ainoa […]

Lue lisää

Superyksiloistajoukkovoimaan-1

Superyksilöistä joukkovoimaan -Mitä osaamispuheessa puhutaan ja pitäisi puhua

EK:n Oivallus-hankeen II esiselvitys Demos Helsinki 14.6.2010 Tekijät: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Mikko Rissanen, Outi Silfverberg, Tuula Tuomi Millainen on tulevaisuuden työelämä? Millaista osaamista ja minkälaisia osaajia siinä tarvitaan? Missä tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista opitaan ja ketkä sitä opettavat? Miten ajan, paikan, ihmisen ja luonnonvarojen murrokset liittyvät tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Superyksilöistä joukkovoimaan on Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-ennakointihanketta varten. Työssä analysoidaan, mistä osaamistarvekeskustelussa puhutaan paljon, mistä ei ole puhuttu ja erityisesti, mistä pitäisi puhua enemmän. Raportti päättyy kuuteen suositukseen.  

Lue lisää

onnellisuusmanifesti_fin-1

Onnellisuuspoliittinen manifesti –

Tekijät: Olli Alanen, Tuuli Kaskinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Tommi Laitio, Satu Onnela, Outi Silfverberg, Simo Vassinen Graafinen suunnittelu: Kirmo Kivelä ja Inari Savola Useimmat meistä arvostavat onnellisuutta vaurautta enemmän. Demokraattisessa yhteiskunnassa tämän tulisi vaikuttaa politiikkaan. Viime vuosina lisääntynyt onnellisuustutkimus osoittaa, että olemme ällistyttävän huonoja arvioimaan, mikä todella tekisi meistä onnellisempia. Tavoittelemme sitä usein myös keinoin, jotka tuhoavat tulevaisuuden hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Olemme tilanteessa, jossa uudet haasteet vaativat uusia mekanismeja. Onnellisuuspolitiikassa on kyse juuri näiden mekanismien kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Onnellisuustutkimuksen tarjoaman tiedon avulla onnellisuuden rakentamisen pitäisi olla entistä helpompaa.  Manifesti kertoo, […]

Lue lisää

Samoilla_lauteilla_2030-1

Samoilla lauteilla 2030: Gore-Tex-rajojen aika on ohi

Tekijät: Karina Jutila, Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Maria Riala Suomen todellinen tulevaisuuden valinta ei ole, haluammeko maahanmuuttoa, vaan miksi erillaiset ihmiset haluaisivat toimia yhteiskunnan rakentamisen eteen. Parempi arki on muutakin kuin elintarvikeketjun slogan. Lasten koulu, oman äidinkielen opetus, tasa-arvoinen kohtelu työnhaussa ja puolison työllistyminen ovat kovinta resurssi- ja elinkeinopolitiikkaa.  Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n puheenvuoro ”Samoilla lauteilla” kuvaa arkea ja juhlaa vuoden 2030 Suomessa, joka on itsetuntoisesti auki. Puheenvuoro perustuu ajatushautomoiden järjestämään Sauna-päättäjäkurssiin maahanmuutosta ja globaalitaloudesta, jolle osallistui noin 30 suomalaista päättäjää, tutkijaa ja johtavaa asiantuntijaa. Demos Helsingin […]

Lue lisää

2050_Luotatko_rahaan_vai_ystavaan_0-1

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

Tekijät: Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen Kumman sinä ottaisit mieluummin? Maailman, jossa kaikki on reilua ja läpinäkyvää, mutta maksullista. Vai maailman, joka pyörii intohimoisen harrastamisen ja laajojen ystäväpiirien ympärillä, mutta vaatii vaivannäköä. Edellisen neljänkymmenen vuoden aikana yksi sukupolvi on muuttanut järisyttävän paljon. Suurten ikäluokkien nuoruudessa vuoden 1969 paikkeilla syntyivät aikamme peruspilarit: halpaan energiaan ja omien halujen tyydyttämiseen perustuva kulutuskulttuuri. Seuraavista neljästäkymmenestä vuodesta taas on olemassa harvinaisen paljon perusteltua ymmärrystä. Kenties ensi kertaa historiassa tiedämme jotain tulevaisuudesta, koska reunaehdot ihmiskunnan mielekkäälle olemassaololle ovat niin tiukat.  Kykymme nähdä tulevaisuuteen […]

Lue lisää

Tehokkuudesta_jakamiseen-1

Tehokkuudesta jakamiseen – tietoyhteiskunnan uusi vaihe

Tekijät: Pirkka Åman, Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi Demos Helsinkiä ajattelemaan tietoyhteiskunnan tulevaisuutta. Paljastui, että siitä on olemassa kaksi hyvin erilaista näkemystä. Julkaisu ”Tehokuudesta jakamiseen – tietoyhteiskunnan uusi vaihe” perustuu valiokunnan viime vuonna järjestämään Tietoyhteiskunta-akatemiaan, joka kokosi yhteen suomalaisen tietoyhteiskunnan tekijöitä ja asiantuntijoita. Julkaisussa ovat myös seminaarin kirjalliset puheenvuorot. Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2009, ISBN 978-951-53-3191-5 (nid.), ISBN 978-951-53-3192-2 (PDF)

Lue lisää

Gatekeepers_energy_consumption-1

Gatekeepers changing consumers’ behaviour in energy consumption

Authors: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka  When analysing energy-relevant decisions, we have noticed that there are once-in-a-lifetime decisions (e.g. choosing the family home) that set the energy consumption, at a relatively fixed level, for years to come. When examining energy decisions further, the prime importance of gatekeepers emerges: they are professional and peer opinion leaders as well as retail organisations that influence consumers’ big energy choices. Article has been be published as part of the Future of the Consumer Society conference proceedings.

Lue lisää

090526_Talsinki_Kokokirja_Su-1

Talsinki / Hellinna

Tekijät: Roope Mokka, Artturi Kröger, Maria Riala, Pirkka Åman, Aleksi Neuvonen, Simo Vassinen, Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen  Talsinki / Hellinna -kirjan aiheena on ajatus Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungista ja kaksoiskaupunkilaisista. Kirjassa tarkastellaan niin kaupunkien hallinnosta rakentuvia yhteistyömahdollisuuksia kuin ruohonjuuritason kehitystä ja ilmiöitä.

Lue lisää

DemosHelsinki_Portinvartijat-1

Portinvartijat – eli kuinka tehdä energiansäästöstä mahdollista

Tekijät: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Maria Riala Graafinen suunnittelu: Kirmo Kivelä ja Inari Savola Tutkimuksessa tarkastellaan energiankulutusta arjen valintatilanteiden näkökulmasta ja tunnistetaan portinvartijoita eli ammattiryhmiä, palveluja tarjoavia organisaatioita ja vertaisvaikuttajia, jotka ohjaavat kuluttajien energiavalintoja. Demos Helsingin julkaisu, toukokuu 2009.Julkaistu myös Sitran julkaisusarjassa (Sitra 282). ISBN: 978-952-200-086-6 (pdf), 42 sivua  

Lue lisää

DemosEiKehitystäIlman-1

Ei kehitystä ilman ilmastoa

Tekijät: Tuuli Kaskinen, Olli Alanen, Aleksi Neuvonen, Pirkka Åman Selvitys esittelee kehitys- ja ilmastopolitiikan risteyskohtia, YK:n ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutokseen liittyviä peruskäsitteitä erityisesti kehitysyhteistyön tekijöiden käyttöön. Julkaistu Kepan Taustaselvitykset-sarjassa huhtikuussa 2009. ISBN: 978-952-200-086-6, 42 sivua

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-21 kello 9.46.44

Low2No – Green markets must be created by you

We need more than sustainable versions of everyday products. We need new products and services based on behaviour change. Most companies are dismally bad at creating successful sustainable consumption. Today’s eco-attempts remain above all clumsy and expensive eco-versions of mainstream products. However real success lies in changing consumer behavior and creating new markets by designing unique products and services. Just like McDonald’s did with restaurants, Apple did with mobile computing, Yellow Tail with wine and Airbnb with hotels. Finding gatekeepers is key to creating new markets by behaviour change. In […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-19 kello 16.42.40

Consider it solved! How Finland will solve the world’s most wicked problems

Branding nations is about building on their unique collective strengths. From this guideline we created a country brand for Finland. In this report we highlight an era for country branding. Rather than looking at what nation’s differentiation as a brand is we looked at how a brand can bring together global demand and local strengths. For example this way Finnish industries, cities, citizen groups and various other organisation were given direct tasks in making Finland the solver of ”worlds most wicked problems”. Authors: Tuuli Kaskinen, Tuula Kousa, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Antti Lippo, […]

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-19 kello 17.15.53

Politics of Happiness – A Manifesto

Most of us value happiness over wealth. In a democratic society this fact should influence politics. Happiness studies in the recent years however show that people are appallingly bad in evaluating what really makes us happy. The recent developments in scientific happiness studies from economics to psychology are ripe for politisation of the findings. This manifesto is quest to bring together the growing body of findings from happiness studies to conceive what sustainable well-being could be. The manifesto explains how better and deeper free time, participation and togetherness, meaningful places, a new […]

Lue lisää

hyvan_tyon_manifesti_2009-1

Hyvän työn manifesti

Tekijät: Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Maria Riala, Simo Vassinen, Olli Alanen, Tuuli Kaskinen, Pirkka Åman Työ- ja elinkeinoministeriö halusi nostaa esiin uusia ajatuksia siitä, mitä hyvä työ ja työelämä ovat eri sukupolville. Ministeriö kutsui ajatushautomo Demos Helsingin toteuttamaan ajatusten keräämisen ja jalostamisen toimintaehdotuksiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu, huhtikuu 2009.

Lue lisää

Ilmastoasenteiden_Muutos_ja_Muuttujat-1

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat

Tekijät: Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Maria Riala, Riku Siivonen Julkaisu kokoaa yhteen suomalaisten asenteet ilmastonmuutokseen ja esittelee toimenpidekartan, joka näyttää suunnan kohti vähäpäästöistä Suomea. Julkaistu Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa (9/2008) syyskuussa 2008. ISBN: 978-952-5631-69-2, 53 sivua  

Lue lisää

Nakokulmia-seutuvisioon-1

Helsingin seutu 2050

Tekijät: Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka yhdessä NOW for Architecture and Urbanismin, WSP Finlandin ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa.  Helsingin seutu 2050 oli 14 kunnan yhteinen kehittämishanke, joka syntyi Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailun pohjalta. Näkökulmia seutuvisioon esittelee kilpailussa ja hankkeessa syntyneet ideat. Julkaistu Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisusarjassa 5/2008. ISBN: 978-952-223-347-9    

Lue lisää

Yksilon_aani-1

Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Tekijät: Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka  Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja kokea se mielekkääksi. Tästä lähtökohdasta kirjoittajat ehdottavat hyvinvointiyhteiskunnan syvällistä reformia sosiaalisten innovaatioiden avulla. Julkaistu Sitran raportteja -sarjassa (nro 69) marraskuussa 2006.  ISBN: 951-563-544-6  

Lue lisää

Kuvankaappaus 2013-2-19 kello 17.27.15

Gatekeepers changing consumers’ behaviour in energy consumption

When analysing energy-relevant decisions, we have noticed that there are once-in-a-lifetime decisions (e.g. choosing the family home) that set the energy consumption, at a relatively fixed level, for years to come. When examining energy decisions further, the prime importance of gatekeepers emerges: they are professional and peer opinion  leaders as well as retail organisations that influence consumers’ big energy choices. Authors: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka

Lue lisää